Vår vision

Edurama tar socialt ansvar
Socialt ansvar är en viktig ledstjärna för oss på Edurama. Många av våra digitala verktyg är designade för grupper som står utanför samhällsgemenskapen. Det vill vi ändra på!

Edurama fokuserar på att hjälpa utlandsfödda som vill lära sig svenska, både för att kunna kommunicera på jobbet, i skolan och på sin fritid. (Edurama finns till för dem som inte har jobb. Syn- och hörselskadade. Barn med funktionsvariationer. Utlandsfödda som behöver lära sig svenska. Analfabeter. Människor som vill integreras och bli en del av svenska samhället.) Med våra lösningar som Hejsvenska, kurser inom yrkessvenska och svenska i förskolan är vi med och integrerar Sverige!

Edurama bygger broar
Myndigheter och institutioner som ansvarar för utsatta grupper har inte alltid fungerande metoder och verktyg att hjälpa sina klienter. Edurama vet hur! Vi skräddarsyr lättanvända pedagogiska hjälpmedel. Vi kortar resan till jobb. Till samhörighet. Till ett mer självständigt liv.

Edurama vill skapa lönsamhet
Företag söker med ljus och lykta efter personal med viss yrkeskunskap. Många utlandsfödda har de rätta färdigheterna men anställs inte på grund av bristande språkkunskap. I stället hamnar de i utanförskap samtidigt som företagens lönsamhet påverkas. Edurama har effektiva digitala metoder i yrkessvenska för att få människor i arbete, utbilda hållbart så de blir effektiva på kortare tid. Därigenom förbättrar vi lönsamheten för företagen.