Edurama

Digitala utbildningar för livslångt, hållbart lärande med fokus på integration i landet du bor och verkar i.

Vår lösning Hejsvenska har hjälpt ett stort antal vuxna att lära sig svenska. Nu tar vi nästa steg med digitala utbildningar för förskolorna samt yrkessvenska.

Med ett tätt samarbete med Ideon Innovation och Science Park och närheten till Lunds Universitet har Edurama en nyfikenhet kring hur vi kan jobba ännu mer med att vidareutveckla området för digital utbildning med hjälp av AR och AI.